Βλεφαρόπτωση, αίτια και θεραπεία

Η Οφθαλμολογική Κλινική Υπαπαντή απαρτίζεται από πεπειραμένους και εξειδικευμένους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο των επισκέψεων τους οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις και επεμβατικές πράξεις, με γνώμονα πάντοτε τις ανάγκες τους.

Ως βλεφαρόπτωση ορίζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται πτώση είτε του ενός είτε και των δύο άνω βλεφάρων. Σε περίπτωση σοβαρής βλεφαρόπτωσης ενδέχεται να επηρεαστεί μέχρι και η όραση. Η βλεφαρόπτωση είναι είτε συγγενής, δηλαδή υπάρχει εκ γενετής, είτε επίκτητη, δηλαδή επέρχεται κάποια στιγμή στη ζωή. Η συγγενής βλεφαρόπτωση αποδίδεται σε κάποια ανωμαλία στο μυ που σηκώνει το βλέφαρο, ενώ για την επίκτητη βλεφαρόπτωση ευθύνονται διάφορα αίτια και παράγοντες, όπως η προχωρημένη ηλικία, κάποια νευρολογική νόσος ή μία νόσος των μυών. Η θεραπεία εξαρτάται από το αίτιο που προξενεί τη βλεφαρόπτωση, με την ιατρική συνταγογράφηση φαρμάκων να αποτελεί ένα θεραπευτικό μέσο βελτίωσης των συμπτωμάτων της ασθένειας. Εφόσον πρόκειται για συγγενή βλεφαρόπτωση, η χειρουργική επέμβαση είναι μία θεραπευτική λύση που πρέπει να εξεταστεί.

Επισκεφτείτε την Οφθαλμολογική Κλινική Υπαπαντή ώστε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες με γνώμονα τις εξειδικευμένες ανάγκες υγείας σας. Οι κορυφαίας ποιότητας ιατρικές μας υπηρεσίες παρέχονται από άριστα εκπαιδευμένο και πεπειραμένο ιατρικό προσωπικό, κάνοντας χρήσης ιατρικών μηχανημάτων αιχμής.