Παροχές – Εγκαταστάσεις

Τα 5 χειρουργεία της κλινικής βρίσκονται στον 1ο και 2ο όροφο, καλύπτουν 370μ2 και έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν 60 επεμβάσεις την ημέρα.

Όλα τα χειρουργεία είναι πλήρως εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση απλών, αλλά και σοβαρότερων οφθαλμολογικών επεμβάσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται τόσο με τοπική, όσο και με γενική αναισθησία. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Επεμβάσεις:
• Μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς
• Αμφιβληστροειδούς
• Γλαυκώματος
• Στραβισμού
• Καταρράκτη
• Βιτρεκτομής
• Δακρυϊκής συσκευής
• καθώς και πλήθος μικροεπεμβάσεων όπως χαλάζιο, πτερύγιο, κύστες, ξανθελάσματα κ.ά.

Για την άριστη εκτέλεση των προαναφερόμενων επεμβάσεων, τα 5 χειρουργεία είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα μηχανήματα:
• 3 μηχανήματα υαλοειδεκτομής Stellaris by Bausch & Lomb
• 1 μηχανήμα υαλοειδεκτομής Constellation by Alcon
• Ενδολέιζερ
• 4 μηχανήματα φακοθρυψίας CENTURION by ALCON
• 3 μηχανήματα φακοθρυψίας  Stellaris by Bausch & Lomb
• 2 μικροσκόπια Zeiss Loumera T
• 3 μικροσκόπιa Zeiss Loumera 700 με σύστημα απεικόνισης CALLISTO (για τοποθέτηση πολυεστιακών και αστιγματικών ενδοφακών) & διεγχειρητική οπτική τομογραφία συνοχής ( O.C.T.)
• 2 μηχανήματα γενικής αναισθησίας

Προσωπικό

Η οφθαλμολογική κλινική Υπαπαντή από το 1979, είναι στη διάθεση των οφθαλμιάτρων, παρέχοντας σύγχρονο εξοπλισμό και υποστήριξη για τη συστηματική και αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών τους.
Η ανανέωση της οφθαλμολογικής κλινικής δεν έχει περιοριστεί μόνο στις εγκαταστάσεις της. Το ανθρώπινο δυναμικό της κλινικής έχει και αυτό αντίστοιχα εμπλουτιστεί με επιστήμονες όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, αλλά και με έμπειρο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Αναλυτικότερα, για την κάλυψη των αναγκών σας θα εξυπηρετηθείτε στην κλινική μας από:

  • 1 ιατρό καρδιολόγο
  • 2 ιατρούς αναισθησιολόγους
  • 4 βοηθούς χειρουργείου με ειδικότητα οφθαλμιάτρου
  • 1 προϊσταμένη χειρουργείου
  • 6 νοσηλεύτριες χειρουργείου
  • 7 νοσηλεύτριες στους θαλάμους των ασθενών