Τμήμα Laser – Επεμβάσεις

Η Οφθαλμολογική Κλινική Υπαπαντή διαθέτει εξειδικευμένο οφθαλμολογικό τμήμα διαθλαστικών ανωμαλιών που στελεχώνεται από πλήρως εκπαιδευμένους και έμπειρους ιατρούς και επιστημονικό προσωπικό που ενημερώνεται ανελλιπώς για τις τελευταίες εξελίξεις στην οφθαλμολογία και συγκεκριμένα τις διαθλαστικές ανωμαλίες. Τα εξειδικευμένα ιατρεία μας είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία υποβάλλονται συνεχώς σε ελέγχους ποιότητας κατοχυρώνοντας την απόλυτη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων κάθε οφθαλμολογικής εξέτασης για διαθλαστικές ανωμαλίες.

LASIK:

Η τεχνική LASIK έχει αποκτήσει τη μεγαλύτερη απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο ως χειρουργική επέμβαση. Ουσιαστικά αποτελεί το συγκερασμό δύο διαφορετικών τεχνολογιών Laser, του Femtosecond και του Excimer, δίχως να περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση νυστεριού. Στο πλαίσιο του Femtosecond laser το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία με πλήρη ακρίβεια ενός κερατοειδικού κρημνού (flap), δίχως να πραγματοποιείται χρήση μαχαιριδίου ή μικροκερατόμου.

Στη συνέχεια, εφαρμόζεται το Excimer Laser κάτω από το flap, με άλλα λόγια η αναγκαία φωτοαποδόμηση ιστού προκειμένου να απομακρυνθεί μονάχα ο απαιτούμενος βαθμός μυωπίας, αστιγματισμού ή υπερμετρωπίας. Το flap επιστρέφει στην πρότερη θέση καλύπτοντας τον ιστό για τον οποίο εφαρμόστηκε το laser. Παρά το γεγονός ότι αυτή η τεχνική είναι πιο επεμβατικού χαρακτήρα, διαθέτει το προτέρημα της πιο ταχείας αποκατάστασης και των μειωμένων μετεγχειρητικών πόνων σε αρχικό στάδιο. Η iLASIK συγκροτεί την πιο βελτιστοποιημένη τεχνική laser, παραπέμποντας ως διαδικασία στη LASIK.

Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η διόρθωση εκπονείται σύμφωνα με την ξεχωριστή ανατομία του κάθε οφθαλμού και εξατομικεύεται στον εκάστοτε ασθενή. Ειδικότερα, χάρη στη συνδρομή του μηχανήματος WaveScan Analyzer από την ΑΜΟ είμαστε σε θέση να βάλουμε στο μικροσκόπιο ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της όρασης, τα οποία επιδρούν στη νυχτερινή οδήγηση, την αντίθεση του φωτός, τις χρωματικές αποκλίσεις κ.λπ. Έπειτα υπάρχει η ευχέρεια να τα εντάξουμε στο laser τροφοδοτώντας με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τις χειρουργικές επεμβάσεις LASIK για ασθενείς που εξυπακούεται πως εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις ασφαλείας σε προ-εγχειρητικό επίπεδο.

PRK/LASEK:

Αυτές οι τεχνικές, που είναι ευρέως γνωστές και ως επιφανειακές φωτοεκτομές, έχουν λιγότερο επεμβατικό χαρακτήρα και δεν προβλέπουν τη δημιουργία flap. Προορίζονται για χρήση κατά μείζονα λόγο σε πιο λεπτούς κερατοειδείς και σε πιο μικρής κλίμακας διορθώσεις.

Η εξαιρετικά λεπτή επιθηλιακή στοιβάδα του κερατοειδούς απομακρύνεται χάρη σε ένα ειδικό βουρτσάκι (PRK) ή διάλυμα αλκοόλης 20% (LASEK), ενώ στη συνέχεια εφαρμόζεται το Excimer laser, η απαιτούμενη με άλλα λόγια φωτοαποδόμηση ιστού προκειμένου να αφαιρεθεί στο βαθμό που πρέπει η ποσότητα μυωπίας, αστιγματισμού ή υπερμετρωπίας.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, μέσα σε 3 έως 5 ημέρες η επιθηλιακή στοιβάδα πλάθεται εκ νέου. Αυτή η μέθοδος πλεονεκτεί ως προς τον λιγότερο επεμβατικό της χαρακτήρα, ωστόσο ο ασθενής νιώθει ερεθισμό και αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιο ξένο σώμα στον οφθαλμό του κατά τις 3 με 5 μέρες μετεγχειρητικής επούλωσης και η όραση αποκαθίσταται πιο σταδιακά σε σχέση με τη LASIK. Παρ’ όλα αυτά, το παραγόμενο αποτέλεσμα δε διαφέρει. Ο οφθαλμίατρος, ύστερα από τη διενέργεια ενός αναλυτικού προ-εγχειρητικού ελέγχου, θα σας υποδείξει την ενδεδειγμένη και ασφαλή λύση για την περίπτωσή σας.

LASER ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ:

H τεχνολογία Excimer Laser έχει καταστήσει εφικτή, πέρα από την αντιμετώπιση διαθλαστικών ζητημάτων, όπως η μυωπία, ο αστιγματισμός, και η υπερμετρωπία, τη θεραπεία και άλλων παθήσεων του κερατοειδούς, όπως οι θαλερότητες ύστερα από τραυματισμούς ή λοιμώξεις, την αφαίρεση αλάτων ασβεστίου (δεσμοειδής κερατοπάθεια), καθώς και την αποκατάσταση δυστροφιών του κερατοειδούς.

Η διαδικασία είναι παρεμφερής με εκείνη των τεχνικών PRK/LASEK που αναλύθηκαν προηγουμένως.

Στείλτε μας μήνυμα