Κοκολιού Δήμητρα

Διεύθυνση: Τραπεζουντίου 17 Χαλκίδα 34100

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937407910