Λιάκου Πολυτίμη

Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου Στεφάνης 2 Ασπρόπυργος 19300

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946112002