Παρασκευάς Μιχαήλ

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 3-5 Νέα Ιωνία 14232

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944526871