Τμήμα ηλεκτροφυσιολογίας – ΗΑΓ – ΔΙΛ

Η Οφθαλμολογική Κλινική Υπαπαντή διαθέτει εξειδικευμένο οφθαλμολογικό τμήμα ηλεκτροφυσιολογίας που στελεχώνεται από άριστα καταρτισμένους και πεπειραμένους ιατρούς και επιστημονικό προσωπικό που ενημερώνεται ανελλιπώς για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της ηλεκτροφυσιολογίας και ηλεκτροδιαγνωστικής. Τα εξειδικευμένα ιατρεία μας είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα εξελιγμένης τεχνολογίας, τα οποία υποβάλλονται συνεχώς σε ελέγχους ποιότητας κατοχυρώνοντας την απόλυτη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων κάθε οφθαλμολογικής εξέτασης.

Το τμήμα ηλεκτροφυσιολογίας της Οφθαλμολογικής Κλινικής Υπαπαντής προσφέρει διαγνωστικές υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας, η οποία κατοχυρώνεται μέσω της χρήσης εξελιγμένου μηχανικού εξοπλισμού. Οι ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις εκπονούνται από άρτια εκπαιδευμένους ιατρούς σύμφωνα με τα διεθνώς οριζόμενα πρότυπα, προσφέροντας ενδείξεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της οπτικής οδού από τον οφθαλμό έως τον εγκέφαλο.

Επισκεφτείτε το τμήμα ηλεκτροφυσιολογίας της Οφθαλμολογικής Κλινικής Υπαπαντής, όπου διενεργούνται όλες οι ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις και ηλεκτροδιαγνωστικής της όρασης από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με χρήση προηγμένου εξοπλισμού.