Τμήμα Κερατοειδούς – Μεταμόσχευση / Τοπογραφία

Η Οφθαλμολογική Κλινική Υπαπαντή είναι αδειοδοτημένη από τον ΕΟM (Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχέυσεων) και διαθέτει εξειδικευμένο οφθαλμολογικό τμήμα μεταμόσχευσης και τοπογραφίας κερατοειδούς που στελεχώνεται από άριστα καταρτισμένους και πεπειραμένους ιατρούς και επιστημονικό προσωπικό που ενημερώνεται ανελλιπώς για τις τελευταίες εξελίξεις στην οφθαλμολογία. Τα εξειδικευμένα ιατρεία μας είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα εξελιγμένης τεχνολογίας, τα οποία υποβάλλονται συνεχώς σε ελέγχους ποιότητας κατοχυρώνοντας την απόλυτη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων κάθε οφθαλμολογικής εξέτασης κερατοειδούς.

Ο κερατοειδής αποτελεί ουσιαστικά έναν εκτεθειμένο χιτώνα, ο οποίος ενδέχεται να υποστεί κάποια μόλυνση, βλάβη ή τραυματισμό. Διάφοροι τραυματισμοί, μολύνσεις, θολερότητες, παραμορφώσεις και ουλές συνθέτουν τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν στη μεταμόσχευση κερατοειδούς, όπου ο κερατοειδής χιτώνας αντικαθίσταται από τον κερατοειδή ενός συμβατού δότη. Η τοπογραφία κερατοειδούς συνιστά μία εξειδικευμένη εξέταση μέσω της οποίας είναι εφικτό να αποκτήσουμε χρήσιμες πληροφορίες (μέσα από μία γκάμα έγχρωμων χαρτών) αναφορικά με την καμπυλότητα του κερατοειδούς χιτώνα. Ο τοπογραφικός χάρτης αναπαριστά χρωματικά την κατανομή της διαθλαστικής δύναμης στην επιφάνεια του κερατοειδή, με τους διάφορους χρωματισμούς να απεικονίζουν τα σημεία με τη μεγαλύτερη ή χαμηλότερη διαθλαστική δύναμη. Η κλίμακα των χρωμάτων επιτρέπει επίσης να συγκριθούν διαφορετικοί οφθαλμοί.

Στο τμήμα κερατοειδούς της Οφθαλμολογικής Κλινικής Υπαπαντής διεξάγονται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις και οι έλεγχοι που άπτονται των παθήσεων του κερατοειδούς, με στόχο την αντιμετώπιση και θεραπεία τους είτε με συντηρητικό τρόπο (όπως η φαρμακευτική αγωγή και οι φακοί επαφής), είτε επεμβατικά με μεταμοσχεύσεις.