Τμήμα Στραβισμού – Οφθαλμολογική Κλινική Υπαπαντή

Η Οφθαλμολογική Κλινική Υπαπαντή διαθέτει εξειδικευμένο οφθαλμολογικό τμήμα στραβισμού που στελεχώνεται από πλήρως εκπαιδευμένους και έμπειρους ιατρούς και επιστημονικό προσωπικό που ενημερώνεται ανελλιπώς για τις τελευταίες εξελίξεις στην οφθαλμολογία και ειδικότερα το στραβισμό. Τα εξειδικευμένα ιατρεία μας είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία υποβάλλονται συνεχώς σε ελέγχους ποιότητας κατοχυρώνοντας την απόλυτη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων κάθε οφθαλμολογικής εξέτασης για στραβισμό.

Ο στραβισμός συνιστά μια σχετικά διαδεδομένη πάθηση που συνήθως παρουσιάζεται σε μικρή ηλικία. Η πάθηση έγκειται στο γεγονός ότι οι άξονες οράσεως των δύο οφθαλμών δεν είναι παράλληλοι. Ο βαθμός στραβισμού εκτείνεται από λίγες μοίρες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι καν αντιληπτός, έως πολλές μοίρες, γεγονός που αμέσως κινεί τον προβληματισμό του οικογενειακού περιβάλλοντος του ασθενούς. Ο στραβισμός, πέρα από την αισθητικής φύσεως διάσταση που τον χαρακτηρίζει, έχει επιπτώσεις στη συνολική λειτουργία της όρασης. Ένας οφθαλμός που στραβίζει αδυνατεί σταδιακά να διακρίνει με ευκρίνεια, με συνέπεια στο τέλος να αχρηστεύεται πρακτικά (αμβλυωπία). Η υπόνοια και μόνο για ύπαρξη στραβισμού πρέπει να οδηγήσει στην απόφαση για πλήρη οφθαλμολογική εξέταση ώστε, από τη μία, να προσδιοριστεί το αίτιο εμφάνισης του στραβισμού και από την άλλη, να καθοριστεί ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπευτική λύση.

Στο Τμήμα στραβισμού της Οφθαλμολογικής Κλινικής Υπαπαντής μελετάται διεξοδικά ο στραβισμός ώστε να υιοθετηθεί η καλύτερη χειρουργική μέθοδος για την αποκατάστασή της. Η εφαρμοζόμενη χειρουργική μέθοδος εξαρτάται από τη φύση του στραβισμού και η απόφαση για επέμβαση εναπόκειται στην επιστημονική κρίση έμπειρων και εξειδικευμένων ιατρών.

Υπεύθυνος τμήματος Στραβισμού και Νευροοφθαλμολογίας, Δρ. Νικόλαος Οικονομόπουλος μετεκπαιδ. στη Γερμανία, Δ/ντης Τμήματος στραβισμού κ Νευροοφθαλμολογίας του νοσοκοκομείου Γ. Γεννηματάς