Τμήμα Χειρουργικής Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς

Η Οφθαλμολογική Κλινική Υπαπαντή διαθέτει εξειδικευμένο οφθαλμολογικό τμήμα χειρουργικής υαλοειδούς – αμφιβληστροειδούς που στελεχώνεται από πλήρως εκπαιδευμένους και έμπειρους ιατρούς και επιστημονικό προσωπικό που ενημερώνεται ανελλιπώς για τις τελευταίες εξελίξεις στην οφθαλμολογία και τον τομέα της χειρουργικής υαλοειδούς – αμφιβληστροειδούς. Τα εξειδικευμένα ιατρεία μας είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία υποβάλλονται συνεχώς σε ελέγχους ποιότητας κατοχυρώνοντας την απόλυτη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων κάθε οφθαλμολογικής εξέτασης.

Με το πέρας του χρόνου και τη γήρανση, το υαλοειδές υγρό ενδέχεται να αποκολληθεί από τα φυσικά του στηρίγματα λόγω της μεταβολής της υφής του ή της επίδρασης εξωγενών παραγόντων. Ενώ συντελείται αυτό, εμφανίζονται στην όραση λάμψεις, σωματίδια ή μαύρες κηλίδες και το φαινόμενο αποκαλείται αποκόλληση υαλοειδούς. Η αποκόλληση υαλοειδούς δεν εγκυμονεί από μόνη της κινδύνους για την όραση, ωστόσο εφόσον κάποιος εμφανίσει τα συμπτώματά της, οφείλει να επισκεφτεί άμεσα τον οφθαλμίατρο διότι ενδέχεται να πλαισιώνουν βαρύτερες καταστάσεις, όπως κάποια ρωγμή στον αμφιβληστροειδή.

Στο Τμήμα Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς της Οφθαλμολογικής Κλινικής Υπαπαντής διεξάγονται όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά με διαταραχές που παρατηρούνται στο εσωτερικό περιεχόμενο (υαλοειδές) και στο εσωτερικό τοίχωμα (αμφιβληστροειδής) του οφθαλμού. Παράλληλα, παρακολουθούνται τα εκάστοτε κλινικά χαρακτηριστικά και υιοθετείται η κατάλληλη χειρουργική τεχνική.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Χαλιούλιας Κωνσταντίνος, Αποστολόπουλος Μιχάλης