Τσικριτέα Ιωάννα

Διεύθυνση: Κουγιουμτζόγλου 35 Ελευσίνα 19200

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977503070