Όγκοι κόγχου και θεραπεία

Ο κόγχος με την ευρύτερη έννοια περιγράφει την κοιλότητα που περιέχει δομές που είναι απαραίτητες για την οφθαλμική λειτουργία και την οστεώδη αρχιτεκτονική που τους περιβάλλει.

Δεδομένου ότι ο κόγχος είναι μια σχετικά μικρή ανατομική περιοχή με ελάχιστο πλεονάζων χώρο, βλάβες που καταλαμβάνουν χώρο οι οποίες αυξάνουν τον όγκο του κόγχου μπορεί να οδηγήσουν σε πρόπτωση του βολβού (εξόφθαλμος) και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την οπτική λειτουργία και τη λειτουργία των εξοφθάλμιων μυών.

Όγκοι κόγχου στα παιδιά
Τα τριχοειδικά αιμαγγειώματα είναι οι πιο συχνοί όγκοι του κόγχου που παρατηρούνται στα παιδιά. Άλλες καλοήθεις βλάβες του κόγχου περιλαμβάνουν τις δερμοειδείς κύστεις, τα λεμφαγγειώματα και τους ιστιοκυτταρικούς όγκους.
Το ραβδομυοσάρκωμα είναι η πιο συχνή πρωτοπαθής κακοήθης πάθηση του κόγχου στα παιδιά. Αυτές οι καταστροφικές βλάβες εμφανίζονται συνήθως σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών ή μεγαλύτερα των 6 ετών.
Το νευροβλάστωμα, το σάρκωμα Ewing, ο όγκος του Wilms, και η λευχαιμία είναι οι πιο συχνές μεταστατικές βλάβες του κόγχου που πλήττουν τα παιδιά. Άλλες κακοήθεις αλλοιώσεις περιλαμβάνουν το λέμφωμα Burkitt και το κοκκιοκυτταρικό σάρκωμα.

Όγκοι κόγχου στους ενήλικες
Στους ενήλικες, τα σηραγγώδη αιμαγγειώματα είναι οι πιο συχνές \”de novo\” εξοιδήσεις του κόγχου. Αυτές οι βλάβες συνήθως είναι καλά ανεκτές από τον ασθενή και διαχειρίζονται με συντηρητική θεραπεία εκτός αν παρατηρηθεί απώλεια στην οπτική οξύτητα ή στο οπτικό πεδίο.

Θεραπεία:
Η απόφαση για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λαμβάνεται όταν είναι απαραίτητη η βιοψία για την επαλήθευση των ευρημάτων ή όταν η βλάβη άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει δυσμενώς το βολβό ή την όραση. Για παράδειγμα, σε έναν ασθενή με μια βλάβη στον επιπεφυκότα δίκην κηλίδας σολωμού, απαιτούνται βιοψίες για την επιβεβαίωση και για να βοηθήσει στη διάγνωση και στον υπότυπο της υποτιθέμενης λεμφωματώδους βλάβης. Άλλες βλάβες ασκούν τις καταλυτικές τους επιδράσεις μέσω του όγκου τους, και η μείωση των βλαβών αυτών είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της ακεραιότητας του κόγχου. Σε άλλες περιπτώσεις, η συμπίεση του οπτικού νεύρου απαιτεί αποσυμπίεση των περιεχομένων του κόγχου.