Γλαύκωμα Ματιού Συμπτώματα και Θεραπεία

Γλαύκωμα, συμπτώματα και θεραπεία

Περιεχόμενο Τι είναι το γλαύκωμα; Γλαύκωμα είναι μία ομάδα από οφθαλμικές παθήσεις που έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την καταστροφή του οπτικού νεύρου. Το οπτικό νεύρο