Παθήσεις Οφθαλμικού Κόγχου και Θεραπεία

Όγκοι κόγχου και θεραπεία

Ο κόγχος με την ευρύτερη έννοια περιγράφει την κοιλότητα που περιέχει δομές που είναι απαραίτητες για την οφθαλμική λειτουργία και την οστεώδη αρχιτεκτονική που τους