Παθήσεις – Όγκοι Βλεφάρων και Θεραπεία

Παθήσεις – Όγκοι βλεφάρων και θεραπεία

Τι είναι ένας όγκος; Ένας όγκος είναι μια ανώμαλη ανάπτυξη ενός ιστού, και μπορεί να είναι καλοήθης (που συνεπάγεται περιορισμένη ανάπτυξη), προ-κακοήθης (με τη δυνατότητα