Τμήμα Στραβισμού Οφθαλμολογικής Κλινικής Υπαπαντή

Τμήμα Στραβισμού – Οφθαλμολογική Κλινική Υπαπαντή

Η Οφθαλμολογική Κλινική Υπαπαντή διαθέτει εξειδικευμένο οφθαλμολογικό τμήμα στραβισμού που στελεχώνεται από πλήρως εκπαιδευμένους και έμπειρους ιατρούς και επιστημονικό προσωπικό που ενημερώνεται ανελλιπώς για τις