Διαθλαστικές Ανωμαλίες (Μυωπία, Υπερμετρωπία…)

ΜΥΩΠΙΑ

Στη μυωπία οι ακτίνες δεν εστιάζονται στον αμφιβληστροειδή, αλλά μπροστά από αυτόν με αποτέλεσμα το είδωλο να μην απεικονίζεται με ευκρίνεια.

Επηρεάζεται περισσότερο η μακρινή όραση και λιγότερο η κοντινή.

Η μυωπία εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά την περίοδο της ανάπτυξης και συνήθως σταθεροποιείται στην ενηλικίωση.

Το Laser είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη μυωπία, αποκαθιστώντας πλήρως την όραση και απαλλάσοντας τον ασθενή από τα γυαλιά.

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

Στην υπερμετρωπία οι ακτίνες δεν εστιάζονται στον αμφιβληστροειδή, αλλά πίσω από αυτόν με αποτέλεσμα το είδωλο να μην απεικονίζεται με ευκρίνεια.

Επηρεάζεται περισσότερο η κοντινή όραση και λιγότερο η μακρινή. Η υπερμετρωπία εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση συνήθως μετά την ηλικία των 35 – 40 ετών όπου μειώνεται η ικανότητα προσαρμογής του οφθαλμού.

Το LASER έχει ένδειξη στην υπερμετρωπία ανάλογα τους βαθμούς και την ηλικία του ασθενούς.

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στον αστιγματισμό οι καμπυλότητες της επιφάνειας του κερατοειδούς δεν είναι ομοιόμορφες και οι ακτίνες του φωτός δεν εστιάζουν στο ίδιο επίπεδο με αποτέλεσμα την παραμόρφωση των αντικειμένων μακριά και κοντά.

Ο ασθενής με αστιγματισμό βλέπει τα αντικείμενα παραμορφωμένα ή θολά, ανεξάρτητα με την απόσταση που βρίσκονται.

Το LASER είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στον αστιγματισμό.

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

Στην Πρεσβυωπία μειώνεται η ικανότητα του οφθαλμού να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα. Εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλικία των 40 – 45 ετών.

Ο ασθενής με πρεσβυωπία βλέπει θολά τα κοντινά αντικείμενα.

Για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας εφαρμόζονται εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ασθενούς.

Για το διαθλαστικό τμήμα Laser: