Τμήμα γλαυκώματος – Οπτικά πεδία – H.R.T. – Παχυμετρία – Laser

Τμήμα παθολογίας και χειρουργικής γλαυκώματος

Το γλαύκωμα είναι ένα σύνολο παθήσεων του οπτικού νεύρου που ως αποτέλεσμα έχουν την καταστροφή των νευρικών ινών και τη μόνιμη απώλεια του οπτικού πεδίου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το γλαύκωμα εμφανίζεται με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου γλαυκωματικές αλλοιώσεις συμβαίνουν και με φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση. Απαραίτητη κρίνεται η πρώιμη διάγνωση του γλαυκώματος διότι οι βλάβες που συμβαίνουν στο οπτικό νεύρο είναι μη αναστρέψιμες και η απώλεια του οπτικού πεδίου μόνιμη.

Για τη διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι απαραίτητη η εκτίμηση της μορφολογίας και της λειτουργίας του οπτικού νεύρου από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο. Η Οφθαλμολογική κλινική Υπαπαντή διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που κάνει αξιόπιστη την εκτίμήση του γλαυκωματικού ασθενούς και διευκολύνει στην πρώιμη διάγνωση. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα οπτικά πεδία Humphrey, η Παχυμετρία κερατοειδούς, η Οπτική τομογραφία συνοχής οπτικού νεύρου (OCT) και νευρικών ινών (RNFL) καθώς και η αναίμακτη αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό της οπτικής θηλής (angio-OCT).

Παράλληλα στην κλινική μας διενεργούνται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος όπως τραμπεκουλεκτομή, ένθεση βαλβίδων Ahmed και Baerveldt, καθώς και συνδυασμένες επεμβάσεις καταρράκτη και γλαυκώματος (phaco+). Το τμήμα γλαυκώματος είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα laser όπως Yag laser, MLT τραμπεκουλοπλαστική, Cyclodiode και ECP (ενδοσκοπική κυκλοφωτοπηξία), κάνοντας δυνατή την αντιμετώπιση και των πιο επιπλεγμένων περιστατικών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Δημήτριος Π. Μπεσίνης

Χειρουργός Γλαυκώματος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Δρ Δημήτριος Π. Μπεσίνης είναι χειρουργός Οφθαλμίατρος με εξειδίκευση στη χειρουργική του γλαυκώματος (fellowship), εκπαιδευμένος στα νοσοκομεία Western Eye Hospital (Imperial College) και Hillingdon Hospital στο Λονδίνο.