HRT3 Heidelberg

Μία πλατφόρμα τρεις εφαρμογές

Πολλαπλές εφαρμογές:

 • Γλαύκωμα
 • Αμφιβληστροειδικό Οίδημα
 • Κερατοειδής / Επιπεφυκότας
 • Εύκολη διαχείριση
 • Χωρίς διαστολή
 • Δουλεύει με Laptop ή PC
 • Μεμονωμένη ή μοιρασμένη χρήση
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων

Ο Τομογράφος Αμφιβληστροειδούς Heidelberg 3 (HRT 3) είναι ένα ομοεστιακό σύστημα σάρωσης με laser για τη δημιουργία εικόνων του πρόσθιου και οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού. Αποτελείται από τρία modules τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή συνδυασμένα μεταξύ τους.
Η κύρια κλινική εφαρμογή ρουτίνας είναι η ανάλυση της δομής της κεφαλής του οπτικού νεύρου για τη διάγνωση του γλαυκώματος.
Μία δεύτερη εφαρμογή είναι στον διαβήτη για τον εντοπισμό και εκτίμηση της έκτασης του αμφιβληστροειδικού οιδήματος.
Και με το Rostock Cornea Module το HRT3 μετατρέπεται σε ομοεστιακό μικροσκόπιο για In vivo εκτίμηση του κερατοειδή και του επιπεφυκώτα.

Παγκοσμίως, πάνω από 5000 HRT’s υποστηρίζουν γιατρούς και οπτομέτρες στη διάγνωση και παρακολούθηση. Η μακρόχρονη εμπειρία τους έχει επιβεβαιώσει την υψηλή διαγνωστική αξία των εξετάσεων με HRT, με βάση την υψηλή επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Οι δισδιάστατες και τρισδιάστατες εικόνες αποκτώνται με υψηλή πιστότητα και χωρίς παρεμβολή δεδομένων.

Οι ενσωματωμένοι ποιοτικοί έλεγχοι δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιολογήσει την ποιότητα της εικόνας κατά τη διάρκεια και μετά την απόκτηση.

Το HRT είναι όργανο με δοκιμασμένη, ελεγμένη κι ευέλικτη τεχνολογία στην οποία μπορεί κανείς να βασίζεται.

Συμπαγής και φορητός σχεδιασμός
Η νέα συμπαγής πλατφόρμα HRT 3 είναι ιδανική για διαφορετικά περιβάλλοντα εξάσκηση καθώς επίσης και για μοιρασμένη χρήση.
Το HRT 3 έχει τώρα τη δυνατότητα να συνεργαστεί με φορητό υπολογιστή ή PC χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη τεχνολογία FireWire.

Ένα νέο εργονομικό τραπέζι σχεδιασμένο για φορητό υπολογιστή προσφέρει κομψή εμφάνιση, αλλά επίσης ευκολία στην πρόσβαση για το γιατρό και τον ασθενή, συμπεριλαμβανομένων και ασθενών σε αναπηρικό καρότσι. Εναλλακτικά το HRT 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύνηθες PC και τραπέζι.

Μία προαιρετική θήκη μεταφοράς ολισθαίνει επάνω από την κεφαλή μέτρησης, διευκολύνοντας έτσι την ασφαλή μεταφορά μεταξύ ιατρείων.

Πρόγραμμα Heidelberg Eye Explorer
Το πρόγραμμα όλων των συσκευών OCT και σάρωσης με laser της Heidelberg Engineering βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Heidelberg Eye Explorer (HEYEX). Το ΗΕΥΕΧ καλύπτει όλες τις βασικές λειτουργίες της βάσης δεδομένων ασθενών και του αρχείου ασθενών.

Πρόγραμμα απόκτησης και ανάλυσης
Παράλληλα με το πλήρες πρόγραμμα (απόκτηση εικόνας και θέασή της) που παρέχεται με κάθε συσκευή, διατίθεται και ξεχωριστό πρόγραμμα θέασης για κάθε module προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα σε χρήστες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εικόνες και τα δεδομένα του ασθενή.

Οι συμμετέχοντες σε προγράμματα τηλεϊατρικής, (μοιρασμένη διαχείριση κ.λπ.) που δεν έχουν HRT στο ιατρείο τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα θέασης για να εισάγουν, αναλύσουν και αρχειοθετήσουν δεδομένα.

Το HRT3 έχει δυνατότητα αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε να μεταφερθούν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα του ασθενή ως αρχεία jpg ή bmp, κάνοντας τις εκτυπώσεις ήδη ξεπερασμένη μέθοδο του παρελθόντος

Το HRT 3 σε περιβάλλον δικτύου
Το ΗRT 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο όργανο ή σε περιβάλλον δικτύου. Για παράλληλη χρήση του προγράμματος σε πολλούς υπολογιστές μέσα σε ένα δίκτυο, μπορούν να αποκτηθούν πρόσθετες άδειες δικτύου. Αυτές οι άδειες καλύπτουν όλα τα Modules που είναι εγκατεστημένα στο δίκτυο.

Module λήψης εικόνας
Το module λήψης εικόνας δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής ψηφιακών εικόνων ή εγγράφων από άλλες συσκευές (κάμερες βυθού, OCT, περίμετρα, κλπ) στο αρχείο ασθενή του Heidelberg Eye Explorer. Το αρχείο ασθενή οργανώνει κεντρικά τις εικόνες του ασθενή, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση, διάγνωση και εκτύπωση αναφορών.

Σύνδεση με το πρόγραμμα διαχείρισης ιατρείου
Το λειτουργικό σύστημα ΗΕΥΕΧ μπορεί να συνδεθεί σε συστήματα με προγράμματα διαχείρισης ασθενών (IFA, Medistar, Turbomed,και άλλα). Έτσι δίνεται η δυνατότητα γρήγορης και εύχρηστης εισαγωγής δεδομένων ασθενή μέσα στο ψηφιακό αρχείο ασθενών. Αν το σύστημα διαχείρισης ασθενών σας δεν προσφέρει σύνδεση με το ΗΕΥΕΧ, η Heidelberg διαθέτει το πρόγραμμα ανταλλαγής δεδομένων στον πάροχό σας δωρεάν, για να εφαρμοστεί.

Module Γλαυκώματος
Το νέο HRT 3 είναι το μοναδικό όργανο τελευταίας τεχνολογίας που βοηθά στην πρόσβαση, διάγνωση και διαχείριση του γλαυκώματος. Το νέο Glaucoma Probability Score (GPS) Σενάριο πιθανοτήτων γλαυκώματος δίνει αντικειμενική, ανεξάρτητη από το χρήστη, δομική εκτίμηση της κεφαλής του οπτικού νεύρου χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και ειδικές ανά εθνότητα βάσεις δεδομένων. Ενισχυμένη ανάλυση εξέλιξης, αναγνώριση και αναζήτηση περιοχών με στατιστικά σημαντική αλλαγή στη διάρκεια του χρόνου για να εκτιμηθεί η γλαυκωματική εξέλιξη. Αυτά τα εργαλεία αυξάνουν την εμπιστοσύνη του γιατρού στην ανίχνευση πραγματικών, κλινικά σημαντικών αλλαγών στην δομή της κεφαλής του οπτικού νεύρου.

Module Αμφιβληστροειδή
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι η κύρια αιτία φθοράς της οράσεως αλλά και τύφλωσης στον δυτικό ενήλικα πληθυσμό. Το Module αμφιβληστροειδή αυτόματα εντοπίζει και ποσοτικοποιεί το οίδημα. Οι γιατροί εκτιμούν αυτή την γρήγορη και μη επεμβατική μέθοδο προσδιορισμού του διαβητικού οιδήματος της ωχράς, της κεντρικής ορώδους αμφιβληστροειδοπάθειας, του κυστικού οιδήματος ωχράς, εμφρακτικών ασθενειών και οπών της ωχράς. Το Module αμφιβληστροειδή είναι ο μόνος τρόπος ακριβούς ποσοτικοποίησης της αλλαγής του αμφιβληστροειδικού οιδήματος στη διάρκεια του χρόνου.

Μodule Κερατοειδή
Πραγματοποιείται in vivo εικονοποίηση του κερατοειδή, του σκληροκερατοειδούς ορίου, και του επιπεφυκότα. Η πιστότητα ενός μικρού δίνει υψηλή ανάλυση ορισμού και ανώτερης λεπτομέρειας των κερατοειδικών ιστών σε πραγματικό χρόνο και την ικανότητα αξιολόγησης και παρακολούθησης κερατοειδικής παθολογίας προ και μετεγχειρητικά. LASIK, κερατοπλαστική ή κακή υγεία κερατοειδούς λόγω φακών επαφής. Επιπρόσθετα, η καταμέτρηση των ενδοθηλιακών κυττάρων καθώς επίσης και η ενδο-κερατοειδική παχυμετρία μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Τεχνικές προδιαγραφές

Modules εφαρμογής του συστήματος HRT 3 (κάθε συνδυασμός είναι δυνατός)

 • Γλαύκωμα
 • Οίδημα Αμφιβληστροειδούς
 • Ομοεστιακή Μικροσκόπηση του Κερατοειδή και του Επιπεφυκότα

Χρησιμοποιείται για:

 • Τομογραφία Αμφιβληστροειδούς