Καφετζή Δέσποινα

Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 51 Φιλοθέη 15237 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972284083

 Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

•Ελληνίδα υπήκοος.

•Τόπος και χρόνος γέννησης: Αθήνα 05/08/1977

•Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμη, τρία παιδιά

•Πτυχίο Ιατρικής: Τρίτη Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πράγας Charles University (αγγλόφωνο πρόγραμμα), 2002

e-mail: kafetzidespoina@gmail.com 

II. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.2015-εως σήμερα: Οφθαλμίατρος στον Όμιλο «ΥΓΕΙΑ»

2.2015: Έναρξη ελύθερου επαγγέλματος

3.2015: Σε θέση άμισθου υπεράριθμου για εκπαίδευση στο τμήμα υπερήχων στην Οφθαλμολογική Κλινική του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ», (Διευθυντής: Η. Φερέτης)

4.2014: Παρακολούθηση στο τμήμα Υαλοειδούς της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ», (Διευθυντής: Η. Φερέτης)

5.2013-εως σήμερα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ¨Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία¨, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

6.2013: Έμμισθη θέση ειδικευόμενου σε παράταση στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» (οχτώ μήνες) 

7.2011-2013: Ειδικευόμενη ιατρός στην Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου « Ο Ευαγγελισμός», (Διευθυντής: Αλ. Μπαχαρίου)

8.2006-έως σήμερα: Παρακολούθηση των μαθημάτων για τους ειδικευόμενους στην Οφθαλμολογία, σε συνεργασία της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας με την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, κρατικά νοσοκομεία και ιδιώτες ιατρούς.

9.2006-2009: Ειδικευόμενη ιατρός στην Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», (Διευθυντής: Π.Πάικος).

10.2004-2005: Εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Ιτέας ( 15 μήνες).

11.2004: Εκπλήρωση τρίμηνης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα τακτικά Παθολογικά, Χειρουργικά και Καρδιολογικά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και αντίστοιχα Ιατρεία Επειγόντων Περιστατικών, με πλήρη συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες και εφημερίες των παραπάνω Ιατρείων και κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας.

12.2004: Αναγνώριση του πτυχίου στην Ελλάδα με γραπτές εξετάσεις στο Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α

13.1996 έως 2002: Τρίτη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πράγας.

14.1995. Περάτωση σχολικών σπουδών,¨Αρσάκειο Ψυχικού¨.

 

ΙΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Φεβρουάριος 2004: Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

 

ΙV. ΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μάιος 2014: Κτήση τίτλου Ειδικότητας στην Οφθαλμολογία

 

V. ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Δεκέμβριος 2015: Άδεια εκτέλεσης υπερήχων των οργάνων της ειδικότητας της Οφθαλμολογίας, με Υπουργική Απόφαση Αρ.Πρωτ.Γ4β/Γ.Π. 76318, Αθήνα 29/12/2015

 

VI. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1.Αγγλική: Ευχέρεια στην ομιλία και γραφή: άριστη

2.Γαλλική: Ευχέρεια στην ομιλία και γραφή: πολύ καλή

3.Τσέχικη: Ευχέρεια στην ομιλία: πολύ καλή, στην γραφή: καλή

 

VΙI. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1.Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία

2.Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών Και Διαθλαστικής Χειρουργικής

3.Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς (GVRS)

4.ISRS: International Society of Refractive Surgery

 

VIΙI. ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1.Ευχέρεια στην χρήση του Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), ευχέρεια στην πλοήγηση στο  internet.

2.Κατάρτιση στην « Κωδικοποίηση Ιατρικής Πληροφορίας κατά ICD-10 και ΚΕΝ-Ηλεκτρονική συνταγογράφηση Φαρμάκων», Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012

3.Κατάρτιση στις «Σύγχρονες Αντιλήψεις και Τεχνικές Αποτέλεσματικής Επικοινωνίας – Διαχείριση Αρνητικών καταστάσεων στους Δημόσιους Υγειονομικούς Φορείς», Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013

 

IX. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ    (5 τελευταίες)   

1.«Πρώτο-Διάγνωση Τ-Λεμφώματος μετά από Νοσηλεία για Πιθανή Κυτταρίτιδα Κόγχου», Καφετζή Δ., Καρεκλά Α., Λιναρδή Χ., Ρεφενέ Ε., Λαμπρινάκης Ι. K., 48ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ολυμπία 14-17 Μαϊου 2015

2. «Παρουσίαση Ενδιαφέροντος Περιστατικού με Φλοιώδη Υστερική Τύφλωση  σε Έδαφος Μηνιγγειώματος του Εγκεφάλου», Καφετζή Δ., Μπαχαρίου Α., Καρεκλά Α., Λαμπρινάκης Ι. K., 48ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ολυμπία 14-17 Μαϊου 2015

3. «Οικογενής Αδενωματώδης Πολυποδίαση (FAP) και Οφθαλμικές Εκδηλώσεις», Καρεκλά Α., Μπάνος Σ., Καφετζή Δ., Καλλίτσης Α., Κομπορόζος Β., Λαμπρινάκης Ι., 48ο  Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ολυμπία 14-17 Μαϊου 2015

4. «Αντιμετώπιση Μετεγχειρητικού ¨Πλαστρόν¨ Προσθίου Θαλάμου», Καφετζή Δέσποινα, 29ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ, Αθήνα 26 Φεβρουαρίου- 1 Μαρτίου 2015 

5. «Μεταστατικός Ενδοφθάλμιος Όγκος σε Έδαφος Καρκίνου του Στομάχου: 

Περιγραφή μιας Σπάνιας Περίπτωσης» Καφετζή Δ., Μπαχαρίου Α., Καρεκλά Α., Κόγκας Ν., Κάπου Θ., Βαλσαματζής Μ., Λαμπρινάκης Ι., 47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28-31 Μαϊου 2014

 

X. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ    

1.«Ο Ρόλος της Βυθοσκόπησης σε Ασθενείς με Αιματολογικές Κακοήθειες και Συμπαγή Νεοπλάσματα του Οφθαλμού» Καφετζή Δέσποινα, Μπαχαρίου Αλέξανδρος, Νοσοκομειακά Χρονικά 2014;76τευχ 1:591-610 

2. «Τα Επείγοντα στην Οφθαλμολογία: “Επείγοντα με Αίτια Παθολογικά και Νευρολογικά”» Δ.Καφετζή, Χ.Λιναρδή, Νοσοκομειακά Χρονικά 2013;75τευχ 1:31-42

3.«Αφακικό Γλαύκωμα στο Συγγενή Καταρράκτη» Δ.Τσαμαδού, Γ.Μαντά, Ν.Σπανού, Δ.Καφετζή, Μ.Φωτοπουλου, Π.Πάικος. Οφθαλμολογικά Χρονικά 2012;22(49)τευχ2: 133-138

4. «Διερεύνηση της Χρήσης Ψυχοτρόπων Φαρμάκων απο Περιπατητικούς Έλληνες Υπερήλικες» Γ.Χρ.Σπαθαράκης, Γ.Μπρόντης, Φ.Ντζιώρα, Ι. Καββούρης, Δ.Καφετζή, Γ.Καραμανώφ, Χρ. Μαργαρίτη, Ι.Σερπετίνης;Ιατρική 2008; 93 τεύχ1:27