Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Διεύθυνση: Μαυρομματαίων 19 Αθήνα 10434

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945582274

Εκπαιδεύεση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

1975   Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο «Συμβολή εις την Μελέτη των Νεοπλασματικών Εξεργασιών του Βολβού και των Εξαρτημάτων αυτού δια της Κυτταρολογικής Εξέτασης»

1972Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

από το 1995     Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Γλαυκώματος, Ι.Σ.Υ.

από το 2005 Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (E.S.C.R.S.)

από το 1981Μέλος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας.

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Από το 1987Συνεργάτης στο Δ.Θ.Κ.Α «ΥΓΕΙΑ»

Από το 1987  Συνεργάτης του «Ταμείου της Τράπεζας της Ελλάδος»

από το 1978   Ιδιώτης Ιατρός 

1978-1986Επιμελητής του Οφθαλμολογικού Τμήματος του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».

1976-1978     Ophthalmic Surgeon, Clinical Assistant of “The Royal Victoria Hospital & Blast City Hospital”, στη Μεγάλη Βρετανία

1974-1976Έμμισθος  Εσωτερικός Βοηθός στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 

1973-1974Υπηρεσία Υπαίθρου Γ.Ν. Κορίνθου, βοηθός Οφθαλμολογικής Κλινικής

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Χειρουργός προσθίου ημιμορίου Οφθαλμικού βολβού 

Επεμβάσεις Καταρράκτου – Γλαυκώματος 

Διαθλαστικές επεμβάσεις – LASER Μυωπίας, Πρεσβυωπίας, Υπερμετρωπίας, Αστιγματισμού

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

«Assessment and Treatment of Ocular Blood Flow Fluctuation in Myopic Glaucomatous Eyes»

15 εργασίες και δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Τηλ: 210 68 67 890 και 210 68 67 204 

Κιν.: 6945582274

E-mail: nickmichalopoulos@gmail.com