Πετρούτσος Γεώργιος

Διεύθυνση: Καρνεάδου 16 Αθήνα 10675

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107234838

 Τον Φεβρουάριο του 1980 έλαβα τον τίτλο της ειδικότητας της Οφθαλμολογίας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και διορίστηκα στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική της Αθήνας.

Από τον Σεπτέμβριο του 1980 και για 3 χρόνια εργάστηκα στο Παρίσι, στην Οφθαλμολογική Κλινική Hôtel-Dieu Université Paris VI, Broussais Hôtel-Dieu.

Η κλινική ειναι το μεγαλύτερο κέντρο μεταμοσχεύσεων στη Γαλλία και ασχολήθηκα ειδικά με αυτό το αντικείμενο.

  • Chercheur I.N.S.E.R.M (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Groupe D’ Ophtalmologie Unité 86.
  • Chercheur C.N.R.S (Centre National de la Recherche Scientifique) Unité 118.
  • Maître de Conférences Agrégé des Universités a titre étranger. Professeur des Universités-Praticien Hospitalier a titre étranger.
  • Μετά την τριετή παραμονή μου στην Γαλλία για κάποια ή διάφορα χρονικά διαστήματα, εργάστηκα στο Νοσοκομείο Moorfields Eye Hospital στο Λονδίνο και στο Massachusetts Eye and Ear Infirmary στη Βοστώνη.
  • Επέστρεψα από το εξωτερικό το 1985 και διορίστηκα Επιμελητής Ά στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών.
  • Από το 1986 εργάστηκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σαν Επίκουρος και μετά Αναπληρωτής Καθηγητής μέχρι το 1992. Υπήρξα μέλος της Εθνικής επιτροπής μεταμοσχεύσεων.
  • Τον Μάρτιο του 1987 εκλέχθηκα Professeur des Universités-Praticien Hospitalier a titre étranger.
  • Έχω συγγράψει 3 διατριβές πλέον των 50 ξενόγλωσσων επιστημονικών εργασιών και πλέον των 150 ελληνικών.
  • Οι περισσότερες αφορούν χειρουργικά και κλινικά θέματα μια και η χειρουργική μου κυρίως εμπειρία από τα νοσοκομεία στα οποία εργάστηκα επί 30ετία είναι τεράστια.
  • Από το 1992 και μέχρι σήμερα ιδιωτεύω.