Τμήμα Βλεφάρων, κόγχου και δακρυϊκού συστήματος

Το τμήμα βλεφάρων, κόγχου και δακρυικού συστήματος αντιμετωπίζει λειτουργικές και αισθητικές παθήσεις των εξαρτημάτων του οφθαλμού.

Συγκεκριμένα, νοσήματα που  αφορούν τα βλέφαρα όπως το εντρόπιο, το εκτρόπιο, η πτώση βλεφάρου και οι όγκοι των βλεφάρων αντιμετωπίζονται χειρουργικά.

Επίσης, στο τμήμα μας διενεργούνται επεμβάσεις βλεφαροπλαστικής για αισθητικούς και λειτουργικούς λόγους. Το τμήμα δακρυικής συσκευής αντιμετωπίζει ασθενείς με δακρύρροια και ξηροφθαλμία. Τέλος, οι παθήσεις που αφορούν τον οφθαλμικό κόγχο (εξόφθαλμος, όγκοι, ανοφθαλμικός κόγχος) αντιμετωπίζονται συντηρητικά ή χειρουργικά ανάλογα με τη φύση της νόσου.